Поетски дух филолога


Бранимир Кршић, Черторезник, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Едиција Повеља, Краљево, 2012.

Непосредно пред Сајам књига у Београду појавила се књига стихова која завређује критичку пажњу и по много чему добром се препоручује читаоцима. Збирка пјесама Черторезник Бранимира Кршића објављена је у издању Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева, у едицији Повеља која је и досад на најљепши начин представљала нова имена српске поезије. Збирка је филолошки снажно армирана и као таква садржи неколико битних елемената који је везују с претходном збирком истог аутора, Обичне пјесме. У исто вријеме она је стилски далеко превазилази и надраста.


У збирци Черторезник, нарочито у њеном првом циклусу, евоцирано је и реанимирано достојанство српске граматике и мелодике српског језика показујући да експресивне могућности најбољих традиција наше поезије не долазе ниоткуда нити пак долазе пуким подражавањем формално-садржајних утицаја других пјесничких традиција. Одлике пјесничког израза Бранимира Кршића у овој збирци поезије показују без икаквог зазора и комплекса да се још увијек може инспиративно и у лирском погледу сасвим легитимно, писати с тежњом ка савршенству версификације, хармонији форме и садржаја. Исто тако, показује да традиција, она најдубља, исконска, није и не може да буде „пасе“ категорија, него управо супротно, пјесник традицијом показује да српски језик и српска лирика нису данас обескоријењене институције.


Кршић провоцира (у позитивном смислу те ријечи) свог читаоца и критичара да разумије не само класичну метрику и мелодику, него и јединствену српску језичку мелодију са њеним изванредним могућностима. Тражи језичке (и језикословне) наносе, али и сензибилитет за саму језичку матрицу која природно и ненаметљиво генерише пјесничку и изражајну љепоту. Филолошки идентитет и лирска дијахронија оживјела је у овој збирци поетски дух архаичних облика, али не ради идентификације и испразног ламента над изгубљеним благом предвуковске традиције, него с циљем да им се да јасна и убједљива лирско-експресивна, значењска и стилска функција. Има ту нешто и од оне заљубљене склоности ка метајезичком уобличавању ишчезлих облика и одлика наше језичке древности као да се ради о стварним и чак поетским категоријама. У таквој помало студентској уобразиљи фонеме и гласови, слогови и акценти, ријечи и синтагме, партиципи и двојина, васкрсавају у својим изворним облицима, негдашњим позицијама и улогама. Другим ријечима, нивои језичке структуре у структури ове Кршићеве збирке налазе неку врсту лирског еквивалента, при чему су сачувана и пјесничким језиком наглашена нека древна значења ријечи као и свештеност лексичко-граматичке традиције за коју нам се с правом чини да одувијек као таква еманира чистом поетском снагом и да заправо никад није ишчезла.


Пјесничка синтакса ове збирке открива једно ново лице Бранимира Кршића као лирског граматика који свој стих храни и богати на самом изворишту језичке традиције и инспирације. Овај језички и стилски потенцијал српског језика у својим узбудљивим историјским фазама развоја сачуван је и, наравно, освештан ћирилометодијевском традицијом и литургијском свијешћу у српској књижевности и српској православној цркви. Синтагма, семантика, синтакса, граматика итд., све су то категорије које у Кршићевој поезији немају строго и закопчано значење, него носе патину и подтекст изворних вриједности којима се византијским благословом племенио и плодио српски језик. У бројним пјесмама Кршић остварује симбиозу горенаведених аспеката и једну специфичну врсту лирског синкретизма, при чему наизглед строге граматичке категорије и уобичајени лексичко-лингвистички репертоари попримају освештана, понегдје управо изворна значења, и своју пуну поетску мјеру. Чини то уз немали ризик да ће читаоцима његов пјеснички наук бити неразумљив и високопаран као некаква лирскограматичка почетница (па и стилска вјежбанка), но ипак досљедно и свим средствима инсистира на некој врсти колегијалне емпатије, граматички као и стилистички коректног читања и разумијевања.


У другом циклусу ове збирке који носи наслов „Сретаније или средокраћа“ Кршић се спушта још дубље у саму генетику наше традиције, међу архетипске садржаје српске, односно словенске културе. Пјесник то чини на првом мјесту уз помоћ мотива чрта и реза, које већ у наслову збирке стоје и истичу њену повезаност са незаобилазним трактатом наше филологије. Ти мистични знаци древне писмености и идентитета представљају спону са паганском древношћу чије магије се, на срећу, нисмо (били) у могућности сасвим ослободити. Кршић користи потенцијал те симболичке писмености и придаје им поетски значај и поетску функцију. Његова збирка је черторезник, својеврстан зборник граматичких бајалица чија је лирска магија остварена „римовањем“ паганског срца и хришћанске одежде. У исто вријеме, Черторезник је требник сачињен од дубокоемотивних пјесама које се у исто вријеме и у хришћанском, православном духу, могу читати и као молитве.


Трећи циклус, „Народно вјеровање“, не оправдава ни наслов ни пјесничке домете остварене у претходна два циклуса. По много чему непотребан и непоправљен одјек претходне збирке, карактеристичан по дугом и аритмичном стиху, по лошим рјешењима у рими и неким другим аспектима. То, међутим, не важи за све пјесме овог циклуса, јер се неке издвајају чак и међу најбоље, најемотивније и најуспјелије у цијелој збирци („Лијек“, „Наук“ итд.).


Кршићев стил карактерише, дакле, необичан спој пјесничког и филолошког талента, али и свијести о насљеђу којем припада и које му припада. Као човјек, не бјежи ни од пјесничког ангажмана, од личне и националне трагедије, не одриче се гробова и руина, он их с најдубљим поштовањем окупља у лирским свјетовима богатим емоцијом и духовношћу, а лишеним мржње на другога или отужног самопорицања, тако честих у савременој поезији. Зато пјесник Бранимир Кршић сасвим сигурно неће бити признат и препознат тако лако и тако нагло, али ће његова збирка остати знамен једног честито започетог пјесничког посла који зна само за мале кораке и обичне пјесме и само такве разумије.Алфабет

Моја је душа дах у пшеници,
моја су лица компас пчелама,
под мојим камом у воденици –
сваки се буквар смислом прелама.
Без мога фона в гумну-рјечнику –
подобни тек сте звону лименом
(небићем ког би клатна слудјела).
А позвах вас у живот именом
у коме смрти нема удјела.
И вјерној причи слову једину
да осмисли је – дадох средину,
у границама моме пречнику.
(И нема моћи же да сломе га –
бо ја сам Алфа, ја сам Омега!)

Граматика

                        Бранку Миљковићу

Пружив у Храму длан за нафору –
синтаксу видим лаж што разара:
синтагму, стварну свеметафору –
вокатив који уста Лазара!
За то и јесу свети клечали
Христотворена да је клауза
бо Ријеч јест мазда за све печали
(словесу муње – гром је пауза)!
Несвештан слог се лако уквари
(голем је терет предан званима) –
одсутан Логос – празни буквари...
Јалова буде гола анима
у граматици, попут полога –
несвјестан кад је дух филолога!

Слово(с)творитељ

                        Св. Ћирилу и Методију

У хладној ури полусна – (транса)
мастила капља (убо тинктура)
расточила се у тма фигура:
слогоносаца, шумних нијанса.
И всакој спушта низ стијенку висак
и окреће је около оси –
да буде(т), присно, спремна да носи
Еванђеоски шапат и врисак.
Словесо (же бо) да је по мјерам!
Стабилност жабе на свитак утка,
дно штапа стомак, крст виш белутка –
за жеђ, во вијеки, ослика ђерам.
(Пак обло милуј, угласто драгуј...)
За живи извор дода сок травке:
преживе здје да утва и крагуј –
в немуштој изби за мртве јавке.
(Па чертну, (ј)уже, тек од сна устав,
резицу прву за полуустав.)

Наук

                        оцу Ђури

Ко није гледо кроз зелен прућа
ватре, што туђе кровове ломе,
и на згаришту не стаја своме –
не зна тај, брате, шта је то кућа.
Ко није у гроб (виш каквог доца)
за својим претком бацио грумен,
влажан и љепљив, од мрака румен,
не зна тај шта је – имати оца.
Тек оном ко је од других гажен –
шири се душа: (пшенична башта).
Ком опрости се – постаје блажен,
а Богу сличан онај ко прашта.
(А ти, Господе, сваки чуј јаук,
и плод му, другом, подај у наук.)